W ramach obowiązku informacyjnego wynikającego z nowej ustawy dotyczącej ochrony Danych Osobowych (RODO): Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie zawiadamiamy Państwa że jesteśmy administratorem Państwa danych.

·   Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych: Administratorem Państwa danych osobowych jest Pracownia Architektoniczna ARCHIMAKS S.C. Mgr inż. arch. Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara ul. Zaborska 2A pok. nr 101, 32-600 Oświęcim. Kontakt z nami:  archimaks@wp.pl ·  

  W jakim celu przetwarzane są Państwa dane: Państwa dane osobowe przekazane administratorowi, przetwarzane będą w celu wykonania złożonego przez Panią / Pana /Państwa  zamówienia (dzieła/projektu/ opracowania/ dokumentacji projektowej itp.) i uzyskania niezbędnych dokumentów (np. uzgodnień, decyzji , postanowień , zgłoszeń, warunków technicznych) oraz ofert marketingu. Korespondencja jest skierowana do naszych Klientów, kooperantów i firm współpracujących. ·  

Jak długo przetwarzamy Państwa dane: Dane Osobowe przetwarzane są przez czas obowiązywania Państwa zgody lub do czasu zakończenia przedmiotu zamówienia, ukończenia dzieła/projektu . Zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, w jaki została wyrażona.

·  akie posiadają Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych: Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
Nasza firma dołożyła wszelkich starań w zakresie zabezpieczeń danych, dlatego też mogą być Państwo spokojni o ich prywatność. 

  W razie pytań lub wątpliwości pozostaje do Pana/Pani dyspozycji.


Pozdrawiamy
Sławomir Koziara i Anna Matla  

Szukaj