archimaks.pl

Oferta

Nasza firma wykonuje usługi w zakresie m.in.:


- projektowania budynków mieszkalnych,
- projektowania budynków usługowych, handlowych,
- projektowania budynków użyteczności publicznej,
- projektowanie obiektów sportowych,
- projektowanie budynków gospodarczych, magazynowych,
- zmiany sposobu użytkowania obiektów/ pomieszczeń,
- sporządzanie projektów zagospodarowania działki/terenu,

 


Sprzedaży projektów typowych i powtarzalnych,

- wykonywanie adaptacji projektów typowych i powtarzalnych,
- wprowadzania zmian w projektach typowych na życzenie klienta
- sporządzanie projektów zagospodarowania działki
- załatwianie wszystkich formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowęKontroli okresowej obiektów budowlanych - rocznej i półrocznej


Inne usługi:

- wykonywanie dokumentacji budynków 
- wykonywanie dokumentacji do zgłoszenia rozpoczęcia robót
- wykonywanie dokumentacji dla termorenowacji (dociepleń) budynków 
- wykonywanie dokumentacji do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu
- doradztwo w zakresie przepisów prawa budowlanego, 
- kompleksowa obsługi inwestycji w zakresie formalności administracyjno-prawnych, 
(od warunków zabudowy aż do uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia)