archimaks.pl

Inne usługi

 

Nasza firma wykonuje również usługi w zakresie m.in.:

 


- wykonywania dokumentacji budynków 
- wykonywania dokumentacji do zgłoszenia rozpoczęcia robót
- wykonywania dokumentacji dla termorenowacji (dociepleń) budynków 
- wykonywania dokumentacji do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu
- doradztwa w zakresie przepisów prawa budowlanego, 
- kompleksowej obsługi inwestycji w zakresie formalności administracyjno-prawnych, 
(od warunków zabudowy aż do uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia)