archimaks.pl

Projekty indywidualne

 

Nasza firma wykonuje usługi w zakresie m.in.:


- projektowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
- projektowania budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
- projektowania budynków usługowych, handlowych,

- projektowania budynków użyteczności publicznej,
- projektowanie obiektów sportowych,
- projektowanie budynków gospodarczych, magazynowych,
- zmiany sposobu użytkowania obiektów/ pomieszczeń,
- sporządzanie projektów zagospodarowania działki/terenu,